ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες

Brain1

Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία θεωρείται η πιο γνωστή, δοκιμασμένη και πιο προτυποποιημένη (golden standard) θεραπεία σε κλινικό επίπεδο. Είναι μία δομημένη θεραπευτική παρέμβαση με σαφείς και προκαθορισμένους θεραπευτικούς στόχους. Βασίζεται στην αρχή ότι οι συναισθηματικές αντιδράσεις και η συμπεριφορά μας καθορίζονται από το νόημα που δίνουμε σε μία κατάσταση, αλλά και από τις γενικότερες αντιλήψεις και πεποιθήσεις μας. Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία έχει υποβληθεί σε αυστηρότατο επιστημονικό έλεγχο και αποτελεί θεραπεία εκλογής για ένα μεγάλο εύρος ψυχικών διαταραχών καθώς έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική, προσφέροντας ουσιαστική βελτίωση και πρόληψη των υποτροπών.

Η Συμβουλευτική είναι μια δυναμική και εξατομικευμένη ψυχοθεραπευτική μέθοδος με στόχο την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων ή δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο θεραπευόμενος π.χ. στις διαπροσωπικές ή συντροφικές του σχέσεις, στην οικογένεια, στο επαγγελματικό του περιβάλλον, στην προσαρμογή σε νέες συνθήκες, με στόχο την ομαλότερη και πιο λειτουργική καθημερινότητά του. Πιο συγκεκριμένα, αφού εξεταστούν όλοι οι παράγοντες που συμβάλλουν στο πρόβλημα, η θεραπεύτρια βοηθά το θεραπευόμενο να εντοπίσει τους κατάλληλους τρόπους για να
αντιμετωπίσει το πρόβλημά του και διευκολύνει τη λήψη προσωπικών αποφάσεων κατάλληλων για τον ίδιο, ανάλογα με τις δεδομένες συνθήκες που επικρατούν τη συγκεκριμένη περίοδο στη ζωή του.

Brain2

Συνεδρίες Συμβουλευτικής

Brain3

Τραυματοθεραπεία με τη μέθοδο EMDR

Η Τραυματοθεραπεία με τη μέθοδο EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing- Απευαισθητοποίηση και Επαναπροσαρμογή μέσω οφθαλμικών κινήσεων) είναι μία πρωτοποριακή μέθοδος ψυχοθεραπείας για την επεξεργασία
τραυματικών εμπειριών ή αναμνήσεων, που συνδυάζει στοιχεία από διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις (ψυχοδυναμική, γνωσιακή, προσωποκεντρική, σωματική ψυχοθεραπεία και θεραπευτική ύπνωση), με πλήθος ερευνητικών
δεδομένων να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Η επεξεργασία τραυματικών εμπειριών ή αναμνήσεων γίνεται μέσω ειδικά σχεδιασμένων και δομημένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων με την χρήση διεστιακών (αμφίπλευρων) οπτικών, απτικών ή ακουστικών ερεθισμάτων. Στόχος της θεραπείας είναι να δώσει τη δυνατότητα στον θεραπευόμενο να επεξεργαστεί την τραυματική εμπειρία μέσα σε ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο και να εξαλείψει τα αρνητικά συμπτώματα, τις δυσλειτουργικές σκέψεις και πεποιθήσεις καθώς και τη συναισθηματική δυσφορία που προκύπτουν σαν αποτέλεσμα τραυματικών βιωμάτων σε ψυχολογικό, σωματικό και νευροφυσιολογικό επίπεδο.Η μέθοδος EMDR εφαρμόζεται αποκλειστικά από κατάλληλα εκπαιδευμένους ψυχολόγους και ψυχιάτρους με επαρκή κλινική εμπειρία.

ΠΕΔΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (αλφαβητικά)

______________

 • Αγχος
 • Αγοραφοβία
 • Αγχος Υγείας
 • Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή
 • Διαταραχή Πανικού (Κρίσεις Πανικού)
 • Διαταραχές Σίτισης και Πρόσληψης τροφής (Ανορεξία και
  Βουλιμία)
 • Διαταραχή της Σωματικής Εικόνας
 • Διαταραχή της ψυχικής υγείας κατά την κύηση και τη λοχεία
 • Διαταραχές Ύπνου
 • Διαχείριση θυμού
 • Διπολική Διαταραχή
 • Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
 • Κατάθλιψη
 • Κοινωνική Φοβία
 • Μετατραυματική Διαταραχή Stress
 • Πένθος- Απώλεια
 • Προβλήματα ατόμων LGBTQI + (Ταυτότητα, σχέσεις, coming out)
 • Προβλήματα σχέσεων (γάμος, διαζύγιο)
 • Σεξουαλικές Διαταραχές
 • Σεξουαλικός προσανατολισμός
 • Φοβίες
Skip to content